Аудитор повинен мати абсолютну порядністю, незалежністю і чесністю. Аудиторська компанія надає своїм клієнтам достовірну інформацію, забезпечує повну впевненість в правильному веденні обліку, створює об’єктивне і незалежне уявлення про процеси в бізнесі, оцінює загальну ефективність внутрішнього контролю і наявності або відсутності зловживань, підвищує рівень довіри до компанії у потенційних інвесторів і кредиторів. Аудит можна провести, звернувшись в нашу компанію по телефону, вказаним у контактній інформації.
Обов’язковий аудит:
Перевірка, аналіз і підтвердження правильності бухгалтерської звітності підприємства, яка складається відповідно до П (С) БО. В результаті проведення аудиту складаються аудиторські висновки, які далі прямують до всіх можливих органи контролю з метою отримання ліцензій, дозволів, підтвердження коректності бухгалтерської звітності для подальшої подачі аудиторського висновку в ДКЦПФР, ДКРРФП, який представляє собою інший обов’язковий аудит. Аудиторські послуги в Києві ви можете замовити в нашій компанії, яка відома професіоналізмом своїх співробітників і глибоким знанням фінансового законодавства.
Аудит за ініціативою власника:
Головна мета цього аудиту – формування незалежної та об’єктивної думки про фінансовий стан підприємства, обґрунтованості витрат, правомірне розподілі прибутку та ін. Відповідно до потреб власника може бути проведений аудит за спеціальним завданням, аудит окремих ділянок господарської діяльності. Спектр послуг аудитора в даному випадку залежить від потреб власника.
Податковий аудит:
Верифікація правильності оформлення фінансових документів за господарськими операціями, перевірка коректності нарахування податків, перевірка і облік не бухгалтерську документів, які впливають на оподаткування і фінансову діяльність компанії (дозволу, ліцензії, обов’язкова документація та інше). Як результат податкового консалтингу ризики донарахування податків і штрафів знижуються, крім цього, можлива економія коштів, поглиблення знань про резерви в сплаті податків, можуть бути винесені пропозиції щодо оформлення фінансової документації.
Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності відповідно до МСФЗ:
На даний момент все частіше застосовуються Міжнародні стандарти фінансової звітності (стандарти IFRS / IAS). Через глобалізацію бізнес-процесів, потрібно консолідація та уніфікація форм фінансової звітності. Вам може знадобитися трансформувати систему звітності на підприємстві для відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) для того, щоб потенційний інвестор, який планує придбання або продаж, зміг розглянути і оцінити вашу фінансову документацію, адже для цього потрібен звіт, що відповідає міжнародним стандартам.
Тематичний аудит:
При цій формі аудиту, аудиторська компанія проводить перевірку індивідуальних господарських операцій, аудит за спеціальним завданням замовника, аудит аспектів бухгалтерського і податкового обліку. В даному випадку, вартість аудиторських послуг буде залежати від обсягу та складності проведеної перевірки.